اتصال به سيستم امانت

 براي استفاده از سرويسهاي امانت، ابتدا بايد به سرور امانت متصل شويد. توضيح اين که سيستم امانت يک سيستم چندلايه (n-tier) است که يکي از لايه هاي آن لايه سرور امانت مي باشد. هر کاربري که بخواهد از سرويسهاي امانت استفاده کند بايد به شکل يک کلاينت به سرور امانت متصل شود. به همين دليل به محض باز کردن منوي "سرويسهاي امانت"، اگر چنانچه قبلا" متصل نشده باشيد، پنجره اتصال به سيستم امانت را به شکل زير خواهد ديد:

 

  دريچه ها و کليدهاي موجود در اين صفحه به شرح زير مي باشد:

 

 آدرس ميزبان امانت

 ميزبان امانت يعني آدرس URL مربوط به سرور امانت در شبکه. توضيح اينکه سرور امانت يک سرويس تحت http است که با يک آدرس http در شبکه قابل دسترسي است. اين آدرس همان مفهومي است که در سيمرغ نام ميزبان را به خود گرفته است.

 
 

 اگر آدرس ميزبان امانت درست وارد شده باشد، با فشار اين کليد، فهرست سيستم هاي اطلاعاتي مربوط به اين ميزبان آماده شده و قابل دسترسي و استفاده خواهد بود. هر سيستم اطلاعاتي در امانت يعني مجموعه رخدادهاي امانت مربوط به يک مرکز خاص در يک محدوده زماني خاص. به عبارت ديگر تمام اطلاعات رخدادهاي امانت در يک محدوده زماني (مثلا" يک سال تحصيلي) در يک پوشه به نام "سيستم اطلاعاتي " ذخيره مي گردد. براي مثال "کتابخانه مرکزي شريف - 84" يک سيستم اطلاعاتي است که شامل رخدادهاي امانت مربوط به کتابخانه مرکزي دانشگاه شريف در سال 1384 مي باشد.

 
 سيستم اطلاعاتي

 از اين دريچه انتخابي مي توانيد سيستم اطلاعاتي مورد نظر خود را انتخاب کنيد. براي اين کار روي فلش واقع در سمت چپ اين دريچه کليک کنيد تا فهرست سيستمهاي اطلاعاتي موجود در سرور امانت باز شود. حال نشانگر را روي سيستم اطلاعاتي مورد نظر برده و کليک کنيد تا نام آن در اين دريچه ديده شود.

 شماره عضويت

 هر عضو کتابخانه داراي يک شماره يکتاست که شماره عضويت ناميده مي شود .در واقع کليد اصلي دستيابي به عضو در سيستم امانت شماره عضو است.

  کد ميله اي عضو

 کد ميله اي همانند شماره عضو يک شماره مشخصه يکتا براي اعضاست که معمولا" توسط بارکدخوان (Barcode reader) خوانده  مي شود. بهرحال در اينجا مي توانيد شماره بارکد عضو را با دست وارد کنيد. لازم به توضيح است که تنها يکي از شماره هاي عضو يا کد ميله اي براي اتصال لازم است و نيازي به وارد کردن هر دو شماره نيست.

 

 کلمه عبور 

 براي مديريت بهتر درخواستهاي امانت و رزرو از راه دور، اعضا بايد کلمه عبور خود را هنگام اتصال و درخواست وارد کنند تا اولا" اعضاي واقعي کتابخانه به سيستم امانت متصل شوند و دوم اينکه اعضا نتوانند به شکل عمدي يا سهوي بجاي ديگري درخواست امانت بفرستند.

 

 پس از وارد کردن موارد لازم و تکميل محاوره  ، تکمه "اتصال" را فشار دهيد تا به سرور امانت متصل شويد. حال اگر عضو عادي سيستم امانت باشيد،  با اين کار به سيستم امانت متصل خواهيد شد. و اما اگر زيرگروهي از يک گروه عضو سيستم باشيد و کلمه عبور گروه را وارد کرده باشيد، بسته به تنظيمات موجود در سيستم امانت، يک مرحله ديگر تاييد و شناسايي (Authenticate) را نيز پيش رو خواهيد داشت. لذا با يکي از مراحل زير روبرو خواهيد شد:

1) تاييد عضو امانت: در حالتي که مدير سيستم امانت تصميم گرفته باشد تک تک اعضاي گروه جداگانه شناسايي و تاييد شوند، با اين پنجره مواجه خواهيد شد:

همانطور که مي بينيد در اين پنجره نام سرگروه و محدوديت عضويت گروه نشان داده شده است و نشاندهنده اين است که اين محاوره مخصوص اتصال اعضاي زيرگروه مي باشد. در اين پنجره، بايد نام و کلمه عبور اختصاصي خود را مجددا" وارد کنيد و سپس تکمه "تصويب" را فشار دهيد تا به سيستم امانت متصل شويد.

 

2) شناسايي فرد زيرگروه: اما در صورتي که مدير سيستم امانت اجازه بدهد تمام اعضاي گروه بتوانند با کلمه عبور گروه به سيستم متصل شوند، در اين حالت با پنجره زير روبرو خواهيد شد:

در اين پنجره نيز مشخصات سرگروه و محدوده عضويت گروه مشخص شده و همانظور که از نام پنجره نيز پيداست، تنها براي شناسايي نام و شماره مشخصه عضو مي باشد. به عبارت ديگر اين پنجره براي تاييد هويت عضو نيست بلکه براي اين است که مسئول ميز امانات، عضو را بشناسد و بداند که به چه کسي بايد سند يا کتاب را امانت بدهد.